30 วาทะจาก 30 ผู้นำความคิด

       ผู้นำความคิดที่จะหลอมรวมจิตวิญญาณ แห่งความสามัคคีของคนในชาติเป็นหนึ่ง สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ความรักและความสามัคคี วาทะแห่งความมุ่งมั่นสู่การประสานรอยร้าวของทุกดวงใจ วาทะแห่งความสำเร็จจากกลุ่มผู้นำประเทศ
วาทะปลุกจิตสำนึก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
วาทะปลุกจิตสำนึก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
วาทะปลุกจิตสำนึก ท่านเจ้าคุณราช พระราชญาณกวี(ปิยโสภณ)
วาทะปลุกจิตสำนึก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณวิกรม กรมดิษฐ์
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณนิติพงษ์ ห่อนาค
วาทะปลุกจิตสำนึก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
วาทะปลุกจิตสำนึก แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณฝันเด่น จรรยาธนากรณ
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณ พิษณุ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)
วาทะปลุกจิตสำนึก ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณบำเรอ ผ่องอินทริย์(โน๊ต เชญยิ้ม)
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา นักแสดง
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณไกรสิทธิ์ สิทธิชาดก (อาทู่ )
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณมาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณวิโรจน์ ควันธรรม
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณมาโนช พุฒตาล ศิลปิน
วาทะปลุกจิตสำนึก บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณสหรัก สังคปรีชา ศิลปิน/นักแสดง
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณปัญญา นิรันดร์กุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวิร์คพลอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
วาทะปลุกจิตสำนึก คุณเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หัวหน้าผู้ผึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทย
วาทะปลุกจิตสำนึก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
วาทะปลุกจิตสำนึก หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
วาทะปลุกจิตสำนึก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา