" ซีรีย์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" (ภาคพิเศษ) มีทั้งหมด 4ตอน

ตอนที่ 1 หมู่บ้านร่วมใจไม่ร่วมมือ
ตอนที่ 2 สามัคคีคือสำเร็จ
ตอนที่ 3 รวมใจสู้
ตอนที่ 4 รวมพลังสามัคคี

รับชมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์
บรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำ " ซีรีย์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" (ภาคพิเศษ)

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ " ซีรีย์น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ (ภาคพิเศษ) "โครงการ "ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน"

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ " ซีรีย์น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ (ภาคพิเศษ) "